اخبار مبارزات طبقاتی – انقلابی و مترقی ایران و جهان

گرامی باد  پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل سر آغاز جنبش نوین کمونیستی ایران

——————————————————————————————————————————-

کلیپی به یاد رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، در سالگرد ترور آنها -برگرفته از گفتگوهای زندان

https://www.facebook.com/goftegooha/videos/818757015235371/

————————————————————————————

گرامی باد سالگرد انقلاب اکتبر 1917
شعر بهار پنجاه و یک از رفیق سعید سلطانپور

با خاطره ی رفیق شهیدم پویان

با گل ها و پرچم هایت

ای بهار

امسال

از سرزمین ما مگذر

بهار

با گیسوی افشان بیدین ها

شادمانه و آرام

در بازمان های برف

پیش می آید

پیش می آید ………

https://soundcloud.com/aryan-esmaili/siahkal یاد و خاطره چریکهای فدایی خلق رفقا امیر پرویز پویان،رحمت الله پیرونذیری و اسکندر صادقی نژاد که در سوم خرداد سال 1350 در نبردی نابرابر با نیروهای سرکوبگر رژیم سلطنتی پهلوی جانفشانی کردند،گرامی باد

من این ُگل را می شناسم

رها کنید مرا

رها کنید شانه و بازوی‌ام را

رها کنید مرا تا ببینم

من این ُگل را مى‌شناسم

من با این ُگل سرخ در قهوه‌خانه‌ها نشسته‌ام

من با این ُگل سرخ در میدان راه‌آهن سلام داده‌ام

آ…ی!

من این ُگل را مى‌شناسم

سعید سلطانپور

ا

اسکندر صادقی نژاد


زنده باد کمون پاریس، اولین انقلاب کارگری جهان


یاد و خاطرۀ رفقای جانفشان چریکهای فدایی خلق که در اسفند سال 1350در دادگاه های نظامی رژیم سلطنتی پهلوی به مرگ محکوم شدند و تیر باران شدند، گرامی باد

یازده اسفند 1350 : رفقا مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، مجيد احمدزاده، اسدالله مفتاحی، حميد توکلی، غلامرضا گلوی

دوازده اسفند 1350 : رفقا سعيد آريان، بهمن آژنگ، عبدالکریم حاجيان سه‌پله و مهدی سوالونی

                                                              

بیست و دو اسفند 1350 : رفقا عليرضا نابدل، مناف فلکی، اکبر مويد، يحيی امين‌نيا، محمد تقی‌زاده، حسن سرکاری، جعفر اردبيل‌چی،  علی‌نقی آرش و اصغر عرب هريسی

 

 


یاد و خاطره  چریکهای فدایی خلق، رفقا عبدالرحیم صبوری و علی اصغر زندیه که در سیزده اسفند سال 1360 در درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی جانفشانی کردند،گرامی باد


هشت مارس روز جهانی زن بر تمامی زنان کارگر، انقلابی و پیشرو گرامی باد

 

Women’s struggle is class struggle

Frauen-Kampf ist Klassenkampf

Kvindekamp  er klassekamp

مبارزه زنان مبارزه طبقاتی است

 

Lucha de las mujeres es la lucha de clases

Klassekamp er kvindekamp! Kvindekamp er klassekamp

Class struggle is women’s liberation! Women’s struggle is class struggle


سیاهکل سر آغاز جنبش نوین کمونیستی ایران

یاد و خاطرۀ پیشاهنگان انقلابی سیاهکل،رفقا مهدی اسحاقی،  محمدرحیم سماعی، علی‌اکبر صفایی فراهانی،احمد فرهودی،محمدعلی محدث قندچی،ناصر سیف دلیل صفایی،هادی بنده‌خدا لنگرودی، شعاع‌الدین مشیدی،اسکندر رحیمی،غفور حسن‌پور اصیل،محمدهادی فاضلی،عباس دانش بهزادی،هوشنگ نیری،جلیل انفرادی و اسماعیل معینی عراقی گرامی باد


جانفشانی رفقای فدایی خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان


قیام توده ها علیه رژیم سلطنتی